TDC Landsklub » TDC Landsklub » Indtastning af TR tid Indtastning af TR tid

Indtastning af TR tid, for TDC landsklub aktiviteter.


Procedure for frikøb og udbetaling af transportudgifter i forbindelse med møder afholdt i TDC Landsklub.


Møder

Hver gang der afholdes et møde i Landsklubben (virksomheds-klubber og bestyrelsen), skal der udfyldes en "Deltagerliste" som straks efter mødets afholdelse mailes til Claus Stavad, Tele Vest.


OBS: Vælg nedenfor den rigtige deltagerliste:


Benyt denne deltagerliste for "møder afholdt i 2023"


Benyt denne deltagerliste for "møder afholdt i 2022"
Listen skal indeholde navn og tilknytning til Tele afdeling for alle deltagere, der skal frikøbes til mødet og/eller have betaling for transportudgifter. I felterne til frikøb angives den tid som Landsklubben skal betale for. Tiden angives i dage. Er der tale om et mødet af kortere varighed end en hel arbejdsdag, skrives f.eks. 0,2 for 1,5 arbejdstimer eller 0,5 for ½ arbejdsdag. Der skelnes mellem frikøb af TR’ere hos TDC (dem der PULS’er) og frikøb af faglige i Tele afdelingerne (frikøbte på lokalaftale 7A).Transport udgifter

Transportudgifter til møderne udbetales fra Landsklub administrationen. Den enkelte mødedeltager udfylder et "Udgiftsbilag", som sendes/mailes til Claus Stavad, Tele Vest


OBS: Vælg nedenfor det rigtige udgiftsbilag:


Benyt dette udgiftsbilag for "udgifter afholdt i 2023"


Benyt dette udgiftsbilag for "udgifter afholdt i 2022"

 

Vision Team Typo3 CMS